Jongeren

Rustig aan doen met alcohol heeft verschillende voordelen. Naast een frisse mond en minder snel uitdrogen is een lekkere zoen er daar ook één van.

(Twee jongens:)

Moet je?
-Nee, bro. Ik ben dranquilo.

(Hij neemt het blikje van z'n vriend niet aan en zoent een meisje.)

SENSUELE MUZIEK

VOICE-OVER: Dranquilo.

(Beeldtekst: Dranquilo. Dat bekt lekker.)